Transmissionen - Museum
149
page-template-default,page,page-id-149,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive

Transmissionen


En taktransmission för remdrift består av många olika delar som alla ska fungera i samspel för att en verkstad ska arbeta med största effektivitet.
Kraftöverföring med flatremmar på remskivor, så kallad Flatremsdrift eller Plattremsdrift, är mycket gammal och det finns källor som menar att det började under medeltiden i kvarnar. Repdrift, Kedjedrift, Kuggdrift, Stångdrift och Kilrepdrift (kilrem idag) är andra exempel på transmissioner som varit vanliga genom tiderna.

En transmission med flatremmar använder sig av flera steg eller transmissioner för att ändra hastigheter, rotationsriktningar och starta och stänga av olika delar av transmissionssystemet. Hela systemet kretsar runt en Kungaxel eller Huvudaxel som drivs med en rem från motorn.
Nedan går jag igenom några olika steg i en transmission.

Motorn är drivkällan till hela systemet och är det som lockar mig till denna form av drivning, det behövs bara en motor för en hel verkstad. Jag använder en elmotor men vattenkraft, ångmaskin, tändkula, fotogenmotor, vindkraft, hästvandring och alla andra varianter av drivkällor kan och har använts genom tiderna.

Kungaxel är den centrala huvudaxeln i transmissionen och håller en jämn och ofta låg hastighet mellan 400 varv/min och 600 varv/min, från vilken olika maskiner och andra axlar hämtar kraft.

Sekundäraxel är en huvudaxel som drivs direkt från kungaxeln och inte motorn och har samma avsiktliga användning som kungaxeln. Sekundäraxlar används vanligen i väldigt stora transmissioner där kraft behöver flyttas många meter för att driva flera maskiner på annat ställe i fabriken. Dessa axlar håller ofta samma hastighet som kungaxeln men i några speciella fall där en sekundäraxel används för att driva maskiner med generellt högre hastighet så kan även axeln växlas upp.

Mellantransmission eller Mellanrörelse är korta axlar som sitter mellan någon av huvudaxlarna och maskinerna och har olika uppgifter så som Remväxlar och Utväxlar ofta används båda funktionerna i en axel.

Utväxel är en typ av mellantransmission vars uppgift är att öka eller sänka hastigheten.
Utväxlar sker ofta i ett eller två steg och ett exempel på två steg är 400 varv/min från kungaxeln till 1000 varv/min på utväxelaxeln (Mellantransmissionen) och sedan från 1000 varv/min till 5000 varv/min på en rikthyvel.
Samma utväxling med ett steg skulle se ut på följande vis:
Kung 400v/m > Mellan 400v/m > Rikthyvel 5000v/m

Remväxel är en mellantransmission som används för att starta och stoppa en del av transmissionen. Till detta används en Fast remskiva och en Nollskiva. Nollskivan ligger löst på axeln och är fri att rotera utan att dra runt axeln och bredvid sitter den fasta remskivan som antingen har samma diameter eller är något större. Genom att föra över remmen med en Remförare från Nollan till den Fasta remskivan startar man kraftöverföringen och vice versa.

Här kommer jag lägga upp mer information om transmissionen, dess delar, hastigheter och annan info.

Tills vidare får du titta på lite fina bilder.