Snällborr - Museum
107
page-template-default,page,page-id-107,page-child,parent-pageid-32,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive
Snällborrmaskin N:o 0.
Här sitter remmar på för att se hur maskinen fungerar.

Snällborren

Aktie-Bolaget Arboga Mekaniska Verkstad – 1885


“Dessa maskiner äro afsedda att med stor hastighet borra mindre hål i järn, metall eller stål samt för centrumborrning.

Spindeln, som är af stål, löper i en lång lagerhylsa med kullager af härdadt stål samt är väl balancerad genom en motvikt, hvarigenom matningen blifver ytterst känslig och faran för att sönderbryta borret mycket ringa.

Bordet är höj-, sänk- och vridbart omkring pelaren samt är balanseradt med en vikt, hvarför det hastigt och med största lätthet kan ställas i önskadt läge.

Maskinen är konstruerad med remsträckning, hvarigenom remmen vid behof lätt kan sträckas. Drifaxeln är anbringad å stativet, hvarför särskild taktransmission ej erfordras.

Borrar hål upp till en diameter af: 10 mm.

Största afstånd från spindeln till bordet 900 mm.

Bordets dimensioner: 275 X 250 mm.

Drifaxelns hvarf per minut 400.

Vikt 135 kg.

Pris 375.-

— Aktie-Bolaget Arboga Mekaniska Verkstad – Pris-Courant 1884

En snäll borr eller en snällborr? Varför inte båda?

Maskinen är i behov av renovering och remföraren saknas.

Snällborrmaskin N:o 0. med trappstegsremskivorna på andra hållet mot min.