Slipmaskiner - Museum
111
page-template-default,page,page-id-111,page-child,parent-pageid-32,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive

Slip- och Smärgelmaskiner

Flera olika varianter och årgångar


Slipmaskiner finns i många varianter och utföranden och har sett likadana ut i alla tider. En axel i två lager med en sten i var ände som drivs. Här nedan kommer ett citat från Sonessons huvudkatalog som jag tycker är passande.

Slipmaskinerna äro afsedda för vanligast förekommande sliparbeten i mek. verkstäder, reparationsverkstäder, gjuterier, snickerifabriker etc. De kunna monteras å en verktygsbänk eller ett stadigt bord. Lagern äro fodrade med lagermetall samt försedda med Stauffer’s smörjkoppar.

— A-B. Wilh. Sonessons Hyfvudkatalog

I samlingen finns både babbitslagrade och kullagrade slipmaskiner men jag saknar en eller ett par mer speciella maskiner.

Detta är varianter på slipmaskiner för maskinhyvelstål, det är något som verkligen saknas i samlingen och något jag önskar få tag på. Om du har tips så tveka inte att höra av dig.

“Denna maskin är afsedd för slipning af hyfvelstål.

Anhållet, å hvilket stålet fastspännes, skjutes fram och åter medelst ratthjul i förening med kuggdref. Det är inställbart i vinkel och kan medelst skrufvar fastlåsas i önskadt läge.

Skyddshuf är anbragt öfver smärgelskifvan.

— A-B. Wilh. Sonessons Hyfvudkatalog