Rikthyvel - Museum
66
page-template-default,page,page-id-66,page-child,parent-pageid-32,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive
Jonsereds Fabrikers A:B. Rikthyvel N.o 2 A
Hyveln var en gåva från en snickare i Stockholm vars far eller farfar köpte maskinen ny.

Rikthyveln

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag – 1908


Stativet är helgjutet och stadigt med bred bas. Det uppbär tvenne långa, babbitsfodrade och med ringsmörjning försedda lager, i vilka kutterspindeln löper, samt tvenne bord, ett på vardera sidan om kuttern. Denna är tillverkad av bästa stål i ett stycke och försedd med läppar, som bryta flisen, och med spår för kutterskruvar.

På beställning utföres maskinen även med rundkutter.

Borden vila stadigt på slider och höjas och sänkas oberoende av varandra. De äro vid kutteröppningen kantade med infällda, ställbara stålskivor, varigenom öppningen kan göras så liten och ofarlig som möjligt.

En effektiv skyddsanordning, bestående av en utbalanserad skärm av tjock blankslipad, stålplåt, sträckande sig över kutterns hela längd, anbringas på begäran. En avgjord fördel med detta i sitt höjdläge ögonblickligen inställbara skydd är att detsamma även tjänar som stöd för arbetsstycket vid dess återförande.

På borden vilar ett stadigt anslag, som kan inställas för olika vinklar och på olika avstånd från bordens kanter.

Kutteraxeln är något förlängd utanför remskivan för att tillåta anbringandet av borrchuck eller hylsa för irwinborrar.

Maskinen tillverkas i tvenne bredder: N:o2 A för 300 och N:o 2 B för 200 mm. hyvlingsbredd. Denna senare brukas huvudsakligen som foghyvel, varför borden på denna erhållit större längd. Den bredare maskinen, N:o 2 A, utrustas med verktygsskåp i stativet.

— Jonsereds Fabrikers Aktiebolag – Priskurant 1910

Rikthyvel N:o 2 A med skyddsanordning.

Följande är data från priskuranten:

N:oHyvlingsbredd mm.Bordens längd mm.Remskivans diam. mm.Remskivans bredd mm.Remskivans varv pr minutVikt kg.Uväxlingsaxeln varv pr minut
2 A30015001001004000300875
2 B200200010010040003101000

Detta är en underbart liten rikthyvel, när en kommer från 60-talets jättar och de moderna som är nästan lika stora så ser denna ut som en liten hobbymaskin men det är en liten best till maskin. Längden och bredden är alldeles lagom för nästan allt arbete som en möbelsnickare och finsnickare kan tänkas behöva göra.

Något som förvånar mig är att beställaren av maskinen valde rundkutter men inte den “effektiva skyddsanordning” som det skrivs så varmt om i beskrivningen.

En annan sak som förvånar mig som upplärd på modernare maskiner är det korta avstånd som kuttern blottas mellan borden, betydligt smalare än nyare maskiner och jag skulle känna mig säker att hyvla ämnen på 200 mm längd i denna maskinen, vilket jag inte skulle göra i andra hyvlar.