Planhyvel - Museum
68
page-template-default,page,page-id-68,page-child,parent-pageid-32,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive
E. V. Beronius Planhyvelmaskin A. No. 4

Planhyveln

E. V. Beronius Mekaniska Verkstads Aktiebolag – 1890


Denna hyfvelmaskin är af enkel konstruktion. Kuttern är helsmidd af segt svenskt stål, försedd med läppar för flisens brytning samt spår för kutterskrufvar, och löper i babbitsfodrade lager.

Bordet höjes och sänkes lätt med tillhjälp af en ratt, och dess styrning är stadig. För denna inställning af bordet är en graderad ståltumstock anbringat å stativet.

För matningen finnes en refflad vals framför kuttern och en slät vals bakom densamma; båda valsarna äro föresdda med spiralfjädrar. Matarvalsarna drifvas från kutteraxeln genom en å maskinen anbragd utväxlingsaxel, hvarför maskinen kan drifvas direkt från hufvudaxel. Matningshastigheterna äro 4 och 7 meter pr minut.

Normalt levereras hyfveln utan rullar i bordet, men på särskild beställning utföres den med sådana. Rullar äro att anbefalla vid hyfling av gröfre virke, under det, att då det gäller bearbetning af tunnare virke, en maskin utan sådana är att föredraga.

Som tillbehör medlevereras tvenne stål samt kutterskrufvar.

— E. V. Beronius Mekaniska Verkstad – Beronius Träbearbetningsmaskiner Katalog N:o 4 1890

E. V. Beronius Planhyvelmaskin A. No. 3-5
N:oStörsta Hyfvlingsbredd mm.Största Hyfvlingstjocklek mm.Mellanrörelsens hvarfantal pr minKutterns hvarfantal pr minErfordelig drifkraft c:a hkr.Vikt c:a kg.Pris Kr.
A 450015087538002-4410450.-

En liten hyvel som gör det den ska, planar trä. Det finns inte så mycket att säga om denna underbara lilla planhyvel. Det finns såklart ett fåtal gånger som en kan behöva hyvla mer än 500 mm breda ämnen men det är ganska sällsynt.

Som en observant kan se så saknar hyveln kastskydd framför inmatningsvalsen och det är inget större problem om en inte matar mer än en bit åt gången och inte står bakom/framför maskinen, men det gäller ju även moderna maskiner.