Långhålsborr - Museum
82
page-template-default,page,page-id-82,page-child,parent-pageid-32,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive
Askersunds Gjuteri- & Mekaniska Verkstad Långhålsborrmaskin N:o 6

Långhålsborren

Askersunds Gjuteri- & Mekaniska Verkstad – 1907


Denna maskin, som särkildt rekommenderas för mindre fabriker, är afsedd för upptagening af såväl runda som aflånga hål upp till 35 mm. diameter.

Maskinen är försedd med ett Höj- och sänkbart bord, som medelst häfstänger kan föras såväl från och mot borret som förbi densamma.

Fastspänningsanordningen, som är svängbar, kan placeras antingen å det ställbara anslaget, så som illustrationen visar eller ock i bordets innerkant.

Bordet är försedt med stoppanordningar, hvarigenom hål av samma längd eller djuplek kunna utföras.

Borrhållaren som utförd för borrar med cylindriska fästen 19 X 50 mm., är gängad å spindeln och kan därför lätt utbytas.

Remskifvan är 125 X 100 mm. och bör spindeln göra c:a 2600 hvarf pr minut.

Vikt 150 kg.

— Askersunds Gjuteri- och Mekaniska Verkstads Aktiebolag – Priskurant 1908

En i all väsentlighet modern långhålsborr, nej den är inte automatisk och operatören står på “fel” sida jämfört med moderna maskiner men det är inget problem att arbeta med maskinen, det är bara en vana på vilken sida en står.

Är det ett borrmaskinsbeslag?