Fräsbeslag - Museum
109
page-template-default,page,page-id-109,page-child,parent-pageid-32,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive
För närvarande agerar denna maskinen köksbord hos oss.
“Stauffers skrufkoppar”

Fräsmaskinbeslaget

Askersunds Mekaniska Verkstad – 1906


Genom att utföra bord och stativ af trä kunna de, som så önska, till mycket lågt pris förskaffa sig en utmärkt fräsmaskin med tillhjälp af dessa beslag.

Som af illustrationen framgår, består beslaget af en med ansättbar gejd försedd ram, i hvilken själfva spindelstativet medelst skruf- och ratthjul kan höjas och sänkas.

Spindelstativets rörelse = 120 mm.

Frässpindeln, som har en diameter af 38mm., är försedd med en lång kona, hvari olika frässpindlar kunna isättas. Lagren äro långa, babbitsfodrade och försedda med Stauffers skrufkoppar. Tre lösa ringar att fälla ner i bordet ingå i priset.

Remskifvans diam. = 90 mm.; minuthvarf c:a 4,500.

— Askersunds Gjuteri- och Mekaniska Verkstads Aktiebolag – Illustrerad Priskurant öfver Träbearbetnings-Maskiner 1907.

Detta är idag ett ganska främmande koncept för många, att köpa en del av en maskin och bygga resten själv. Men när jag tänker på hur dagens snickare bygger bordsfräsar genom att montera en handöverfräs i en skiva så är det kanske inte så långt borta från dagens maskiner och dess användande.

Till fräsen fans flera tillbehör, vilka självklart saknas till min maskin. Här har vi spindlarna som omnämns i citatet ovan.

1. Frässpindel med kutterblock af 100 mm höjd.
2. Centrumbult försedd med spår, upptagande af 9,5 mm. tjocklek.
3. Centrumbult försedd med spår, upptagande af 6 mm. tjocklek.
4. Spännback afsedd för stål af olika bredder upp till 100 mm.
5. Spännback af samma utförningsform som N:o 4, ehuru något klenare.
6. Understålspindel afsedd för småfäsar av underfrästyp med skaft.
Askersunds Gjuteri- och Mekaniska Verkstads Aktiebolag – Illustrerad Priskurant öfver Träbearbetnings-Maskiner 1907.