Bordsfräs FME2 - Museum
72
page-template-default,page,page-id-72,page-child,parent-pageid-32,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive
Jonsereds Fabrikers A:B. FME2 Fräsmaskin N:o E2
Tillhörande omkastbar mellantransmission som utgör utväxlingsaxel och remväxel med en fotpedal från fräsen.

Bordsfräsen FME2

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag – 1920


Denna maskin är avsedd för grova fräsarbeten och är synnerligen kraftigt byggd på ett stadigt stativ med bred bas.

Axeln är 45 mm. i diameter och löper i dubbelradiga, självreglerande kullager. Dessa äro anbringade på en slid, som med det lätt åtkomliga ratthjulet på maskinens framsida höjes och sänkes för justering av spindelns läge i förhållande till bordet.

De lösa spindlar, som användas i denna maskin, äro av samma typer som de till N:ris 3 och 4, och som finnas upptagna i särskild beskrivning. Konan är emellertid ej betydligt grövre; dessutom är spindeln N.o 1 29,5 mm. i diameter och kan taga upp 125 mm. hög fyrkantskutter med 75 mm. sida. För att stöda spindlarna N:ris 1, 4 och 5 kan ett stödlager anbringas på bordet.

I överensstämmelse med avbildningen, med omkastbar utväxlingsaxel, varvid spindeln igångsättes, stoppas och rotationsriktningen omkastas för höger- eller vänstergång genom trampa å maskinens framsida. Trampan kvarhålles i sitt givna läge, så att foten ej behöver kvarbliva å densamma. Denna utväxlingsaxel utföres med dubbelradiga, självreglerande kullager.

Yttermått med utväxlingsaxel: 2400 X 1000 mm.

Vikt utan utväxlingsaxel: 270 kg.

Vikt av omkastbar utväxlingsaxel: 124 kg.

Hastighet omkastbar utväxlingsaxel: 1000 varv pr minut.

— Jonsereds Fabrikers Aktiebolag – Priskurant 1910

Sedan de tidigaste bordsfräsarna började användas i slutet av 1700-talet i Storbritannien via dessa tidiga svenska maskiner till dagens maskiner har det inte skett några riktigt stora förändringar i maskinens utförande och funktion, med undantag för motorn. De moderna maskinerna anses ofta säkrare och bättre än dessa gamla men om moderna verktyg används och moderna säkerhetsföreskrifter observeras där de är möjliga så är det ingen skillnad för operatören.

Från min personliga användning av många olika fräsmaskiner av olika ålder, 1912-2018 och där emellan, kan jag inte se någon större skillnad och resultatet beror mest på verktygen som används och operatörens förmåga.

Till denna maskin har jag flertalet originaltillbehör bland annat flera spindlar, en tappskärningsapparat (Tappsläde) och ett toppstöd, omnämnt som “Stödlager” i utdraget ovan och Stödblock i beskrivningen av det.

Tappskärningsapparat
Toppstöd, Stödlager eller Stödblock är ett stadigt stöd för spindlen men är även hållaren för flera olika tillbehör, bland annat skyddsannordningarna nedan.

Jag saknar flera intressanta orginaltillbehör och du har någon av följande som bara ligger, hör gärna av dig.

Kanneleringsapparaten för fräsning av räfflingar på runda pilastrar, möbelben och dyligt.
Sinkapparat för raka sinkor är en typ av hög tappsläde för att fräsa raka sinkor, ofta kallad sockerlådsfog.
Skyddskorg är en skyddsanordning som används vid fräsning med “konfräsar”, en typ av liten fräs som påminner om dagens pinfräsar.
Universalskydd är en samling av olika skyddsanordningar för olika fräsmåment.
Universalskydd är en samling av olika skyddsanordningar för olika fräsmåment.
Spiralfräsapparat är en anordning för att fräsa spiralformer.
Här är alla spindlarna som hör till maskinen. I museet finns nr 1, 2, 4 och 5. Dom andra saknas tyvärr.
FM3 med omkastbar mellantransmission.