Bordsfräs FM3 - Museum
146
page-template-default,page,page-id-146,page-child,parent-pageid-32,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive

Bild på maskiner kommer vid tillfälle. Den står för närvarande i lager.

Bordsfräsen FM3

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag – 1921


Denna maskin är avsedd för grova fräsarbeten och är synnerligen kraftigt byggd på ett stadigt stativ med bred bas.
Axeln är 45 mm. i diameter och löper i dubbelradiga, självreglerande kullager. Dessa äro anbringade på en slid, som med det lätt åtkomliga ratthjulet på maskinens framsida höjes och sänkes för justering av spindelns läge i förhållande till bordet.
De lösa spindlar, som användas i denna maskin, äro av samma typer som de till N:ris 2 och 4, och som finnas upptagna i särskild beskrivning. Konan är emellertid ej betydligt grövre; dessutom är spindeln N.o 1 29,5 mm. i diameter och kan taga upp 125 mm. hög fyrkantskutter med 75 mm. sida. För att stöda spindlarna N:ris 1, 4 och 5 kan ett stödlager anbringas på bordet.
I överensstämmelse med avbildningen, med omkastbar utväxlingsaxel, varvid spindeln igångsättes, stoppas och rotationsriktningen omkastas för höger- eller vänstergång genom trampa å maskinens framsida. Trampan kvarhålles i sitt givna läge, så att foten ej behöver kvarbliva å densamma. Denna utväxlingsaxel utföres med dubbelradiga, självreglerande kullager.
Yttermått utan utväxlingsaxel: 800 X 1000 mm.
Vikt utan utväxlingsaxel: 270 kg.
Hastighet icke omkastbar utväxlingsaxel: 1000 varv pr minut.

— Jonsereds Fabrikers Aktiebolag – Priskurant 1910

Denna maskin är i all väsentlighet samma maskin som FME2. Denna maskin saknar dock utväxlingsaxeln och är i stort behov av renovering.

Ett framtida projekt blir att göra rent hela maskinen från rost, byta lager och annat som behöver åtgärdas för att få den funktionsduglig.

FM3 med omkastbar mellantransmission.