Bandsågen - Museum
64
page-template-default,page,page-id-64,page-child,parent-pageid-32,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive
Vägghängd bandsåg, en av två kända vid skrivandet stund.

Bandsågen

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag – 1907


Desvärre saknar jag all information om denna sågen och om du har en katalog från Jonsered från tiden skulle jag uppskatta ett fotografi på texten och bilden som hör sågen till.

Här kommer ett citat rörande golvmodellen av såg från samma tid:

Maskinen äro byggd på ett helgjutet, hvarge skakning motstående stativ, af tilltalande form. Hjulen, hvilkas banor äro beklädda med prima kärnläder, äro ytterst noggrant balanserade, och deras axlar löpa i långa, själfbalanserade lager.

Det öfre såghjulet är inställbart i alla behöfliga riktningar, hvarigenom klingan lätt kan fås att löpa väl. Medelst en häfstång med flyttbar vikt hålles klingan städse i jämn spänning, oberoende af dess temperaturförändringar, och man kan lätt reglera spänningen för olika klingor och olika arbeten.

Klingan styres af en fjädrande packningshållare, hvarigenom brytning förhidras; packningen utgöres af vulkaniserade, tunna fiberplattor, hvilka äro lätt flyttbara, så att inställning för bredare och smalare klingor hastigt kan utföras.

Skydd för klingan äro anbagta.

Bordet är ställbart i vinkel intill 45°, och det kan fastlåsas säkert i hvarje läge. Å bordet finnes ett ställbart anslag och ett i sågriktningen skjutbar linjal, försedd med ett i gering ställbart anslag.

Bandsågen levereras antingen af höger- eller vänstermodell.

Såghjulens diameter: 600 mm.

Största höjd som kan sågas: 300 mm.

Afstånd mellan klinga och bågen: 680 mm.

Bordets dimensioner: 600 X 600 mm.

Drifremskivans hvarftal pr minut: 460

Erfordelig drifkraft: c:a 1½ – 3 hkr.

Vikt: 425 kg.

Pris: 365.-

— Jonsereds Fabrikers Aktiebolag – Priskurant 1908