Hjulmaskin - Museum
565
page-template-default,page,page-id-565,cabin-core-1.0.1,cookies-not-set,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive
Hjulmaskin Typ B N:r 2
Spindeldockan och apparaten för lånhålsborrning av ekerhål i nav.

Hjulmaskin Typ B N:r 2

A-B. Wilh. Sonesson & Co – ~1910


Den här illustrarade hjulmaskinen, försedd med trästativ, anordnas antingen för maskin- eller fotkraft.

De olika apparaterna beskrifvas här nedan.

Svarfning av hjulnaf.

Anordningen består förutom av spindeldocka med chuck och tretandad dubb, af bakdocka samt anhåll.

Långhålsborrning af ekerhål i naf

sker genom att uppspänna det svarfvade nafvet i en ställbar borrapparat med slidanordning och delningsskifva. Hörnen stämmas därefter för hand.

Fräsning av runda ekertappar

sker genom att å dockans spindel fastskrufva en ställbar tappfräs och fastspänna hjulämnet å en härför afsedd anordning.

I apparaten kunna tappar upp till 1½” diameter fräsas.

Borrning av lötar

Försiggår genom att fastspänna löten på ett ställbartanhåll, och efter anbringande af ett spiralborr i chucken skjuta spindeln med borret mot arbetsstycket.

Maskinen tillverkas i två storlekar n:ris 1 och 2, båda af samma dubbhöjd. Skillnaden mellan de båda storlekarna är den, att n:r 1 har 32mm. spindeldiameter samt tackjärnslager, under det att n:r 2 har 40 mm. spindeldiameter och rödgodslager.

— A-B. Wilh. Sonessons Hyfvudkatalog

Hjulmaskin Typ B N:r 2 för maskinkraft, med apparat för långhålsborrning af ekerhål i naf.
Svarfning av hjulnaf.
Fräsning av runda ekertappar.
Borrning av lötar.